📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

Present Simple – Najważniejszy czas w języku angielskim

Kiedy zaczynamy uczyć się języka angielskiego strasznie boimy się gramatyki. Słysząc, że będziemy uczyć się czasów w języku angielskim przechodzi nas zimny dreszcz. A kiedy dowiadujemy się, że zaczniemy od czasu Present Simple niemal mdlejemy z przerażenia. Niepotrzebnie. Gdyby Present Simple był czasem trudnym, nie nazywałby się Simple – Prosty, ale raczej complicated – skomplikowany.

Do rzeczy.

Do czego używamy czasu Present Simple

Często pada pytanie: „Czy tego czasu się w ogóle używa?” Odpowiedź jest prosta: „Tak, non stop.”

Żeby lepiej to zobrazować przyjrzyjmy się jego zastosowaniom:

 • Czynności rutynowe (takie, które się powtarzają) np. I go to work by bus every Monday. – W każdy poniedziałek jeżdżę do pracy autobusem.
 • Ogólne prawdy o świecie (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np. Water boils at 100 degrees. – Woda wrze w 100 stopniach.
 • Rozkłady jazdy np. the train from London arrives at 8. – pociąg z Londynu przyjeżdża o 8.
  Gusta i preferencje np. She loves chocolate, but hates kale. – Ona kocha czekoladę, ale nienawidzi jarmużu.
 • Nawyki i przyzwyczajenia np. I drink coffee everyday. – Codziennie piję kawę
 • Instrukcje i wskazówki np. To make an omelette beat eggs, water, salt and pepper in small bowl. –  Aby zrobić omlet ubij jajka, wodę, sól i pieprz w małej misce.
 • Nagłówki w gazetach np. Government officials make difficult decisions. – Urzędnicy rządowi podejmują trudne decyzje.
 • Konstrukcje wyrażające przyszłość np. Call me when you get home. – Zadzwoń jak dojedziesz.

Skoro wiemy już, że Present Simple będzie nam potrzebny w komunikacji, bo używa się go bardzo często, warto przyjrzeć się jego tworzeniu.

Zdania oznajmujące w Present Simple

Zacznijmy od zdania oznajmującego. Schemat takiego zdania jest niezwykle prosty (simple):

Osoba + czasownik + reszta zdania.

To tylko 3 elementy. Nie ma się czego bać. Zobaczmy jak to wygląda w zdaniu:I drink coffee every day.

Nikomu niepotrzebna końcówka -s w czasie Present Simple

Schody zaczynają się przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale też nie są jakieś super wysokie. To tylko jeden stopień, a i tak idealnie wymierzony na wysokość jednego kroku. Jaki to stopień? Do czasownika dodać potrzebujemy końcówkę ‘-s’, tylko tyle. Kto nie pamięta gramatyki z podstawówki może spojrzeć na to trochę zdezorientowany, ale 3. os. l. poj to po prostu on/ona/ono  (he/she/it). Na schemacie zatem będzie wyglądało to następująco:

 • Osoba + czasownikS + reszta zdania
 • She drinks tea for breakfast.

W tym miejscu warto napomknąć, że końcówka ‘-s’ wygląda różnie przy różnych czasownikach.

-s
do większości czasowników dodamy zwyczajnie końcóweczkę, bez żadnych kombinacji
trust (ufać) – trusts
drink (pić) – drinks
boil (gotować) – boils
arrive (przybywać) – arrives

-es
Czasem jednak potrzebujemy dodać ‘-es’ jeśli czasownik kończy się na -o, -x, -ss, -sh, -ch.
Go (iść) – goes
fix (naprawiać) – fixes
floss (nitkować zęby) – flosses
wash (myć) – washes
watch (oglądać) – watches

-ies
Jeśli wyraz zakończony jest na ‘-y’ przed którym stoi spółgłoska musimy go zamienić na ‘i’, dopiero wtedy możemy dodać końcówkę ‘-es’
cry (płakać) – cries
fry (smażyć) – fries
hurry (śpieszyć się) – hurries

UWAGA!
Jeśli przed ‘-y’ stoi samogłoska, dopisujemy samo ‘-s’
play (grać) – plays
stay (zostawać) – stays
buy (kupować) – buys

Ach! No i nie zapominajmy o czasowniku ‘have’, który odmienia się nieregularnie.

have (mieć) – has

Zdania przeczące w czasie Present Simple

Przyjrzyjmy się teraz zdaniom przeczącym. Zacznijmy od schematu:

 • Osoba + don’t/doesn’t + czasownik + reszta zdania.
 • I don’t drink coffee.
 • She doesn’t drink tea.

Pewnie zastanawiasz się co się stało z końcówką ‘-s’ przy czasowniku. Otóż przykleiła się do operatora ‘do’ tworząc ‘does’. Co ułatwia nam sprawę, bo w przeczeniach czasownik zostaje w formie podstawowej.

Jak zadawać pytania w Present Simple

W języku angielskim, jak i w polskim, istnieją dwa rodzaje pytań – takie, na które możemy odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’ oraz takie, które wymagają od mówcy pełnej wypowiedzi (tu kółko się zamyka i wracamy do zdania oznajmującego).

 1. Yes/No questions – Pytania, na które możemy odpowiedzieć ‘tak/nie’ (tak zwane pytania zamknięte)Do/Does + osoba + czasownik + reszta zdania?Do you drink coffee?
  Yes, I do. / No, I don’t.Does she drink tea?
  Yes, she does. / No, she doesn’t.
 • Pytania Szczegółowe lub pytania otwarte jak kto woli (otwarte, bo masz szeroki wachlarz odpowiedzi)Słówko pytające + do/does + osoba + czasownik + reszta zdania?
  What do you drink every day? I drink coffee.
  What does she drink for breakfast? She drinks tea.

Jak można zauważyć, historia zatoczyła koło i wróciliśmy do zdania oznajmującego.

Nie da się przeoczyć faktu, że również w zdaniach pytających końcówka ‘-s’ przykleja się do operatora, więc nie musimy się przejmować już dodawaniem jej do czasownika. 

Kto to robi? Pytania o podmiot w czasie Present Simple

Jeśli pytamy o podmiot, kolejność wyrazów w pytaniu i ich forma będzie odpowiadała schematowi zdania oznajmującego! Nie potrzebujemy dodawać do lub does, a czasownik w 3. os. l. poj. będzie miał końcówkę ‘-s’

 • A: Who cooks dinner at your house? 
 • B: My mum cooks dinner at my house.

Czasownik “być” w czasie Present Simple

Nie, nie będziemy tu wrzucać cytatów z „Dnia Świra”, po prostu pokarzemy Ci jak poprawnie zbudować zdanie z tym czasownikiem, ponieważ jest on dość specyficzny. Nie podlega powyższym zasadom, więc bywa problematyczny. Szybko i przejrzyście pokaże to poniższa tabelka:  

TWIERDZENIA  PRZECZENIA PYTANIA KRÓTKA ODPOWIEDŹ
I am always hungry. I’m not always hungry. Am I always hungry? Yes, I am. / No, I’m not.
You are always hungry. You aren’t always hungry. Are you always hungry? Yes, you are. / No, you aren’t.
He is always hungry.  He isn’t always hungry.  Is he always hungry? Yes, he is. / No, he isn’t.
She is always hungry.  She isn’t always hungry.  Is she always hungry? Yes, she is. / No, she isn’t.
It is always hungry. It isn’t always hungry. Is it always hungry? Yes, it is. / No, it isn’t.
We are always hungry.  We aren’t always hungry.  Are we always hungry? Yes, we are. / No, we aren’t.
You are always hungry.  You aren’t always hungry.  Are you always hungry?  Yes, you are / No, you aren’t.
They are always hungry.  They aren’t always hungry.  Are they always hungry? Yes, they are. / No, they aren’t.

Jak widać, czasownik ‘to be’ samodzielnie tworzy zarówno pytania, jak i przeczenia. Warto o tym pamiętać. W zdaniach oznajmujących możemy też odmienione czasowniki skrócić: am = ‘m, is = ‘s, are = ‘re, np. I’m always hungry. He’s always hungry. They’re always hungry.

Przysłówki i określenia czasu w Present Simple

Poniżej dajemy Ci listę typowych przysłówków częstotliwości i określeń czasu, które pomogą Ci rozpoznać, że potrzebujesz czasu Present Sipmle. Jeśli widzisz któreś z nich w zdaniu, nie wahaj się – użyj czasu teraźniejszego prostego.

Przysłówki częstotliwości:

 • always – zawsze
 • often – często
 • usually – zazwyczaj
 • sometimes – czasami
 • rarely/seldom – rzadko 
 • hardly ever – prawie nigdy
 • never – nigdy

Przysłówki te umieszczamy zazwyczaj w zdaniu przed czasownikiem, np. I never drink coffee. Jednak jeśli mamy do czynienia z czasownikiem ‘to be’ przysłówek dajemy po nim właśnie. Dlaczego? Nic prostszego. Jeśli damy czasownik ‘to be’ w wersji skróconej na przysłówek częstotliwości nie ma już miejsca po osobie. Dlatego wyjdzie nam I’m always hungry.

Pozostałe określenia czasu:

 • every day/month/year – każdego dnia/miesiąca/roku
 • once a day/month/year – raz na dzień/w miesiącu/w roku
 • twice a day/month/year – dwa razy na dzień/w miesiącu/ w roku
 • three times a  day/month/year – trzy razy na dzień/w miesiącu/ w roku 
 • on Wednesdays w środy 

Tymi określeniami możemy zdanie rozpocząć lub zakończyć, nie ma nic pomiędzy. 

I go to work by bus on Wednesdays. / On Wednesdays I go to work by bus. 

Nie mamy w zwyczaju zostawiać nikogo z suchą teorią, dlatego chcemy pokazać Ci kilka zadań, na które możesz natrafić, jeśli jesteś uczniem i szykuje Ci się sprawdzian z Present Simple. Podpowiemy też na co zwrócić uwagę, aby zadania te dobrze rozwiązać. May the grammar be with you!

Zadania i ćwiczenia gramatyczne z czasem Present Simple

1. Uzupełnianie luk

Jest to najczęściej spotykany typ zadań, jeśli chodzi o gramatykę. Spotkamy się z nim na każdym etapie edukacyjnym i przy każdym zagadnieniu gramatycznym. W przypadku czasu Present Simple sprawdzają nas pod kątem tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających. Łatwo tu o błąd, jeśli nie pamiętamy o końcówce ‘-s’ przy czasowniku w 3 osobie liczby pojedynczej (he/she/it – on/ona/ono). Dodatkowo, musimy pamiętać, że kiedy w zdaniu pojawia się ‘does/doesn’t’ końcówki z czasowników znikają, bo, jak mówiliśmy już wcześniej, przykleiły się do operatora. Czas przekuć słowa w czyny, więc popatrzmy na kilka przykładów z tego typu zadań:

He lives in San Francisco. (live) – pamiętaj o końcówce ‘-s’

Martin speaks three languages, including Chinese. (speak) – Jeśli mamy podane jedno imię, pamiętamy, że to 3 osoba liczby pojedynczej

I don’t know which platform my plane leaves from. (not/know) – ‘not’ przykleja się do opratora i wychodzi nam don’t

Do bees make honey? (make) – pamiętaj, że pytania zaczynające się w języku polskim od ‘czy’ w języku angielskim zaczniemy od operatora

What is this bottle made from? (be) – czasownik ‘to be’ odmienia się samodzielnie, więc jeśli przez głowę przeleciała Ci forma ‘bes’ pozbądź się jej natychmiast

I work from Monday to Friday. (work) – przy 1 os. l. poj czasownik nie potrzebuje żadnych modyfikacji

John flies to London field office once a month. (fly) – tak, dokłądnie – ‘y’ zamieniło nam się w ‘i’, ponieważ była przed nim spółgłoska i dopiero wtedy możemy dodać do niego końcówkę ‘-es’

How often do you eat out ? (eat out) – nawet jeśli pytanie zaczyna się od słówka pytającego, potrzebujemy dać operator przed osobą

Maria doesn’t love Tim, but he loves her very much. (not/love, love) – w obu lukach mamy 3. os. l. poj. dlatego musimy pilnować się, żeby przy przeczeniu nie dodać końcówki ‘-s’, którą zabrał nam operator ‘doesn’t’, ale w drugiej luce końcówki już potrzebujemy

He plays football every weekend. (play) – nie każde ‘y’ zamieni się na ‘i’, jeśli stoi przed nim samogłoska, wystarczy dopisać samą końcóweczkę ‘-s’

2. Zadanie wielokrotnego wyboru

To zadanie zawsze spróbuje wprowadzić Cię w błąd. Najczęściej podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Sprawdza ono czy umiesz tworzyć właściwe formy czasowników i czy używasz właściwego operatora.

3. Zadanie typu zamień zdanie oznajmujące na przeczące lub pytające i odwrotnie

Klasyka gatunku na wcześniejszych poziomach edukacyjnych i na niższych poziomach zaawansowania językowego. Pojawia się na każdym sprawdzianie poświęconym czasom gramatycznym. Nie trzeba tutaj za dużo myśleć, wystarczy zrobić zdania według znanych nam już schematów. Bułka z masłem, nieprawdaż? Dlatego też od razu podnieśmy sobie poprzeczkę i zamiast po jednym rodzaju zdania, dopiszmy po dwa.

X ________________________ (I don’t play football every Saturday.)
? ________________________ (Do I play football every Saturday?)

X ________________________ (Martin doesn’t speak Spanish fluently.)
? ________________________ (Does Martin speak Spanish fluently?)

4. Ułóż zdania z podanych podpowiedzi.

Warianty mogą być różne. Albo ułóż konkretne zdanie (oznajmujące, przeczące lub pytające), albo ułóż wszystkie rodzaje zdań do podanych wyrazów. Nie będziemy się nad nikim rozczulać, dlatego od razu stwórzcie wszystkie rodzaje zdań. Pamiętajcie, że w tym zadaniu wyrazy podane są we właściwej kolejności, nic nie trzeba przestawiać, ale za to czasownik jest w bezokoliczniku (czyli formie podstawowej) i tu właśnie leży haczyk, bo trzeba go właściwie odmienić.

√ They drive a car to work every Thursday.
X They don’t drive a car to work every Thursday.
? Do they drive a car to work every Thursday.

√ She watches TV on Saturday evenings.
X She doesn’t watch TV on Saturday evenings.
? Does she watch TV on Saturday evenings?

5. Znajdź błąd

Tego typu zadania na teście / sprawdzianie mogą mieć kilka wariantów.

 1. Wskaż spośród wymienionych zdań te, które zawierają błędy i nic więcej z nimi nie rób. Czasem podana jest liczba zdań zawierających błędy, czasem nie. Jak w życiu – nigdy nie wiadomo co się nam przytrafi.
 2. Wskaż zdania zawierające błędy i je popraw. Tutaj, niestety, sama intuicja językowa nie wystarczy i stwierdzenie, że coś brzmi niewłaściwie nie wystarczy. Potrzebujemy wysilić nasz szare komórki i nie tylko znaleźć zdania w których coś zgrzyta, ale również je poprawić, co może nam sprawić trochę problemów, jeśli zapominamy jak odmienić czasownik w 3. os. l. poj. Lub jakiego zaprzeczenia użyć.
 3. Wszystkie zdania zawierają błędy, które należy poprawić. Tutaj intuicja językowa może odpocząć, bo wiemy, że w każdym zdaniu jest błąd. Należy tylko go namierzyć i poprawić.

Jako, że najfajniejsze są zadania typu ultra hard, spróbujmy zrobić zadania w wersji z podpunktu ‘b’. Zbudźcie swoją intuicję językową. Jak to zrobić? To trochę jak z pajęczym zmysłem – po prostu gdzieś w Tobie jest. No i nie zapomnij pobudzić szarych komórek do pracy i nie daj się zwieść pomysłowi, że poprawnych i błędnych zdań jest tyle samo. Nic bardziej mylnego.

√ They drive a car to work every Thursday.
X They don’t drive a car to work every Thursday.
? Do they drive a car to work every Thursday.

X I start work at eight o’clock.

Podsumowanie

To by było na tyle. Jeśli kiedyś mieliście przygodę z angielskim lub dopiero ją zaczynacie, na pewno spotkaliście się lub spotkacie z powyższymi rodzajami zadań. Nie są to oczywiście wszystkie możliwe warianty, ale te są według nas najpopularniejsze. Dajcie znać w komentarzach jakie przytrafiały Wam się zadania na sprawdzianach/testach. Oczywiście nie czekamy na przykłady, ale opis jak takie zdania wyglądały.

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳